fbpx

Paradise Hotel Stars Anna och Kristian’s bröllop på Noors Slott

DELA DEN HÄR INLÄGG:

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på pinterest
Dela på whatsapp
Dela på skype
Dela på email

Lördag 26 september 11:00, Telefonen ringer. På telefon var Sofia från Noors Slott, norr om Stockholm i Knivsta. Ett kändisbröllop av människor som deltog i den svenska versionen av Paradise Hotel planeras att starta kl 14.00 idag. Tyvärr hade TV-teamet inte hittat en drönarpilot och Sofia bad mig hoppa in med kort varsel. Jag tvekade inte länge, tog tag i Magic 2 Pro-drönaren, som alltid var redo och jag gick iväg. När jag fick samtalet och mina döttrar hörde att det var en tv-serie med kändisar var jag självklart tvungen att ta med mig dem. Det fanns ingen väg runt det, det gjorde de klart för mig! Jag utbildade dem sedan snabbt till att vara mina assistenter, lämnade var och en med en kamera, de tog på sig varsin företagströja och vi åkte i väg till Noors Slott. Bara en timme senare var vi på platsen. 

 

En liten sidoinformation om Noor’s Slott: Denna underbart pittoreska fastighet med park användes av den svenska adeln och kungarna som hotell eller bostad förr i tiden. Vad alla inte vet är att Noors är hotellet där ledningen för den svenska telefontillverkaren Ericsson träffade Apples grundare STEVE JOBBS. Här förhandlades och avtalades grundläggande tekniska samarbeten fram, utan vilka den legendära iPhone i sin nuvarande form inte hade funnits. 

 

Men nu tillbaka till vårt kändisbröllop: 

 

Vi parkerade vår bil på parkeringsplatsen till höger om Slottet, packade först upp vår tekniska utrustning och gjorde sedan drönaren redo att flyga. Då ville jag snabbt gå till hotellet för att träffa TV-folket och prata om allt. Det första jag träffade på min väg var dock en handfull nakna manliga rumpor som fotograferades stående på en gräsmatta bredvid hotellet. Ups!, tänkte jag – vände mig för att komma till hotellets ingång på ett annat sätt. Chocken fanns fortfarande i mitt ansikte när jag gick snabbt över parkeringsplatsen runt huset där plötsligt en tung, svart Maserati körde ner längsvägen. Sportbilen parkerade sedan precis bredvid vår bil, där mina döttrar fortfarande stod och väntade på mig. Tre tjejer tjugofemårs åldern kom ut ur den syndigt dyra lyxlimousinen, varpå en av de unga damerna hälsade på oss med ett vänligt ”Heeej”. Vi sa naturligtvis hej tillbaka, och tjejerna tog sig till hotellet med sina väskor där kläder och skor stack ut (de tog rätt väg och sprang inte i rumpa-fällan som jag gjorde …). 

Teamplanering inför flygning och inspelning är allt!
NU gäller det!!!
Oj då!
Föregående
Nästa

Strax därefter såg mina döttrar mig mycket stressad och sa till mig med en låg, beslutsam och energisk röst: ”Pappa vet du inte vem det var? Det var KEYYO, hon modererade talangshowen på TV med PÄR LERNSTRÖM och är också en superkänd Youtuber – åtminstone lika känd som DAVID BATRA.” sa min äldre dotter. “Aha, så!” – svarade jag – och fortsatte “men hon har gått ner i vikt reellt!” – “men Pappaaaa!!!” sa döttrarna då…  

 

Men nu ville jag gå snabbt till hotellet. Sofia tog emot mig och presenterade mig för kameramannen Dennis och hans kollega från Nordic Entertainment Group. Jag frågade hur upplägget av produktionen såg ut och vad som skulle hända. Dennis berättade att brudgummen skulle flyga in med en helikopter och han markerade den exakta platsen på ett papper. “Den landar direkt på gräsmattan framför hotellets sidobyggnad på vänster sida.” Men den viktigaste bilden är när bruden kommer ut från slottets bakdörr, går nerför trappan och sedan promenerar nerför parkgränden till musiken tills hon anländer till vigselplatsen där hennes framtida make och gästerna redan väntar. 

 

Alla detaljer diskuterades och jag tog mig tillbaka till bilen för att förbereda tekniken, eftersom helikoptern skulle landa om mindre än en timme. Så jag gjorde några testflygningar över slottets byggnader och försökte att hitta de rätta vinklarna för att filma helikopterns landningsinflygning och även brudens väg igenom parken. 

 

Nu började väntan på att helikoptern skulle komma. På avstånd hörde vi ett svagt motorljud närma sig. Nu var det dags att skynda. Vi startade drönaren och flög upp på cirka 15 m. Där ställde vi drönaren i väntan. Helikoptern skulle landa diagonalt framför byggnaden till vänster, så vi placerade oss så att vi kunde få en fin bild av inflyget. 

 

Sedan hände allt med blixtens hastighet. Helikoptern kom in från sydost i mycket snabb takt och gjorde en stor slinga över fastigheten. Sedan flög han norrut igen och landade sedan långsamt med en båge bakom träden i en kohage som låg ungefär 50 m från den planerade landningsplatsen. När jag märkte att helikoptern närmade sig en helt annan rutt drog jag upp drönaren för att kunna filma åtminstone en del av inflygningen uppifrån. Om jag inte hade gjort det, hade helikoptern inte synts alls, landningen på ängen skulle ha varit helt täckt av träden på sidan av allén till slottet. 

Emelie filmar helicopterns landning
Céline in action
Noors Slott ur fågel-drönar perspektiv
Föregående
Nästa

 

 

Okej, brudgummen hade landat och mottogs vederbörligen av publiken, som sedan gick runt slottet in i parken för att komma till vigselplatsen.Under tiden filmade jag i olika vinklar runt fastigheten och bröllopsgästerna. Bland dem var några mycket framgångsrika svenska YouTubers och även Eurovision-sångaren ROBIN BENGTSSON. 

 

Jag flög drönaren i en cirkel över fastigheten i olika höjder så att några fina bilder togs med horisonten och de vackra omgivningarna. Den enda nackdelen var det dimmiga, gråa vädret. Utan solsken men med lågthängande moln, så att stämningen i flygbilderna fick det att se ganska vemodigt och lite trist ut. Lyckligtvis hade det slutat regna 10 minuter innan landning, annars hade hela saken fallit bokstavligen i vattnet. 

 

Sedan öppnade sig bakdörren till slottet, musiken började spela och brudtärnorna tog sig över grusvägen till vigselplatsen. Först en liten flicka, sedan tre eller fyra unga kvinnor, väldigt fint klädda i ljusgröna klänningar och till slut äntligen en best man. Sen dröjde det innan någon kom och jag funderade om bruden kanske var en av kvinnorna klädda i grönt … När jag plötsligt upptäckte att den faktiska bruden gick ensam smygande själv från slottet till vigselplatsen i parken. Jag försökte styra drönaren snabbt mot henne men ville inte heller flyga för lågt, för annars skulle musiken ha störts av drönarens ljud. Hur som helst var jag inte riktigt nöjd med bilden. Dessutom var det lite konstigt, för bruden hade tydliga svårigheter att gå längs grusvägen med högklackade skor, tung bröllopsklänning och den långa slöjan till vigselplatsen. Så jag hoppades bara att bilderna från kamerateamet på marken skulle att ge bättre bilder. 

 

Och därmed var jobbet klart för oss. Jag flög några varv runt fastigheten för att få lite fler bilder av omgivningen. Därefter gick vi tillbaka till bilen, packade ihop alla grejer och tog oss hem. 

 

Sammantaget ett kort men intensivt sista-minuten-uppdrag som vi alla hade mycket kul med. Du kan se slutresultatet i TV-serien Anna och Kristian Forever på Viaplay och Viafree. 

Titta här på en kort sammanfattning av filmen:

Viaplay gjorde ett litet klipp av dröninspelningarna, som du kan se nedan. Ha det så kul! 

English version:

Anna & Kristian from swedish TV show Paradise Hotel wedding at Noors castle in Knivsta

Saturday September 26th at 11:00 am. The phone rings. On the phone Sofia from Noors Castle north of Stockholm. A celebrity wedding of people who worked on the Swedish version of Paradise Hotel is scheduled to start at 2pm today. Unfortunately, the TV team that was present could not find a drone pilot and Sofia asked me to step in at short notice. I didn’t hesitate for long, packed the always-ready Magic 2 Pro drone and off we went. I was traveling with family when I got the call and when my daughters heard it was a celebrity TV series I had to take my kids with me. There was no way around it, they made it clear to me! I then quickly trained the two of them to be my assistants, handed them a camera, put on a company sweater and off we went. Off to Noor’s Castle. We were at the scene less than an hour later.

A little side note about Noor’s Castle: This wonderfully picturesque estate with parkland was once used by Swedish nobility and kings as a hostel or residence. What not everyone knows is that Noors is the hotel where the management of the Swedish phone manufacturer Ericsson met Apple founder STEVE JOBBS. Fundamental technical cooperation was negotiated, agreed and contractually secured here, without which the iPhone would probably not have existed in its current form.

But now back to our celebrity wedding:

We parked our car in the parking lot to the right of the castle, unpacked our technical equipment and then got the drone ready to go. I then wanted to quickly go to the hotel to meet the television people and discuss everything. However, the first thing I met on my way were a handful of naked men’s buttocks, which were photographed on a piece of grass in front of the hotel. Scare!!!, I thought – immediately turned around to get to the hotel entrance by a different route. The shock was probably still written on my face when I walked quickly across the parking lot around the house and suddenly a heavy, black Maserati drove down the same path. The sports car then parked right next to our car, where my daughters were still standing and waiting for me. Three girls in their mid-twenties got out of the outrageously expensive luxury sedan, whereupon one of the young ladies greeted us with a friendly “Heeej”. Of course we said hello in a friendly way and the girls made their way to the hotel with their bags showing their clothes and shoes (they took the right path and didn’t run into the bum trap, like me…).

Shortly thereafter, my daughters looked at me excitedly and said to me in a quiet, determined and energetic voice: ”Dad, don’t you know who that was? That was KEYYO, she moderated the talent show on TV with PÄR LERNSTRÖM and is also a very well-known YouTuber – at least as well-known as David Batra.” ”Ah, okay!” – I replied – ”it has already lost a lot of weight!” – “Man, Papaaaa!!!” replied my daughters

But now on to the hotel, Sofia came and introduced me to the cameraman and Dennis and his colleague from the Nordic Entertainment Group team. I asked how the production was set up and what should happen. Dennis reported that the groom was to be flown in by helicopter and marked the spot in front of the hotel for the helicopter to land. But the most important shot was the shot when the bride comes out of the back exit of the castle, descends the stairs and then, to the music, walks down the park avenue until she arrives at the ceremonial square and her future husband and guests.

All details were discussed and I made my way back to the car to prepare the technology, because the helicopter was supposed to land in about 1 hour. So I did a few test flights over the house and tried to find the right angles to film the helicopter’s landing approach and also the bride’s path.

Now the long wait began. In the distance we faintly heard a helicopter approaching. Now was the time to hurry. We launched the drone and flew high at about 15m. There we lay in wait. The helicopter was supposed to land diagonally in front of the building on the left, so we positioned ourselves in such a way that we could get a nice picture of the landing approach.

Then everything happened at lightning speed. The helicopter approached from the south-east at a very high speed and made a large loop over the property. then he flew north again, only to land slowly with an arc behind the trees in a cow pasture about 50 m from the place that was given to us. When I noticed that the helicopter was on a completely different approach during the landing approach, I pulled the drone up to be able to film at least part of the approach from above. If I hadn’t done that, you wouldn’t have seen the helicopter at all, because the landing approach over the cow pasture would have been completely covered by the trees on the avenue standing to the side of the pasture.

Okay, the groom had landed and was duly received by the crowd, who then walked in unison around the castle and into the park to get to the ceremonial site. Meanwhile, I shot various shots around the property and the wedding guests. Among them were some very successful Swedish YouTubers and also the Eurovision singer ROBIN BENGTSSON.


I flew the drone in circles over the property at different heights so that some nice pictures were taken with the horizon and the beautiful surroundings. The only downside was the hazy, gray weather. Without sunshine but with low clouds, so that the mood of the flight pictures looked rather melancholic and sad. Luckily it had stopped raining 10 minutes before landing, otherwise the whole thing would have collapsed.

Okay, the groom had landed and was duly received by the crowd, who then walked in unison around the castle and into the park to get to the ceremony site. Meanwhile, I shot various shots around the property and the wedding guests. Among them were some very successful Swedish YouTubers and also the Eurovision singer ROBIN BENGTSSON.


The door opened, the music started playing and the bridesmaids made their way down the gravel path to the ceremony site. First a little girl, then three or four young ladies dressed very smartly in light green and finally a best man. Then nobody came for a long time and I wondered if the bride was one of the ladies dressed in green… When I suddenly discovered that the actual bride was making her way from the castle to the ceremonial place in the park all by herself. I quickly tried to steer the drone towards them, but didn’t want to lie too low, because otherwise the music would have been disturbed by the noise of the drone. In any case, I wasn’t really satisfied with the picture. In addition, there was also something strange, because the bride apparently had difficulties with the high-heeled shoes in the heavy wedding dress and the long veil through the gravel path to the ceremony place. So I think the images from the camera crews on the ground will give better shots there.

For us, the job was done. I flew a few more laps around the property to get some more pictures of the surroundings. After that we headed towards our car, packed everything up and headed home.

All in all, a short but intensive last-minute order that we all had a lot of fun with.
You can see the final result in the TV series Anna and Kristian Forever on Viaplay and Viafree.

Watch the video here:

Viaplay made a small edit of the drone footage, which you can see below. Have lots of fun with it!

Deutsche Version:

Anna & Kristian vom schwedischen Paradise Hotel heiraten auf dem Schloss Noor in Knivsta

Samstag der 26. September 11:00 Uhr. Das Telefon klingelt. Am Telefon Sofia von Noors Schloss nördlich von Stockholm. Eine prominenten Hochzeit von Leuten die bei der schwedischen Version von Paradise Hotel mitgewirkt haben soll heute um 14 Uhr vom Start gehen. Leider hatte man vom anwesenden Fernsehteam keinen Drohnenpiloten gefunden und Sofia bat mich doch kurzfristig einzuspringen. Ich zögerte nicht lange, packte die immer startbereite Magic 2 Pro Drohne ein und los ging es. Ich war mit der Familie unterwegs als ich den Anruf bekam und als meine Töchter gehört haben, dass es sich um eine Fernsehserie mit Prominenten handelt, musste ich meinen Nachwuchs natürlich mitnehmen. Da ging kein Weg dran vorbei, machten sie mir klar! Ich habe die beiden dann kurzerhand zu meinen Assistenten ausgebildet, jeweils eine Kamera in die Hand gedrückt, einen Firmenpulli angezogen und los ging’s. Auf nach Noors Schloss. Wir waren nicht einmal eine Stunde später am Platz des Geschehens.

Eine kleine Nebenbemerkung zu Noors Schloss: Dieses herrlich malerische Anwesen mit Parkanlage diente in früheren Zeiten dem schwedischen Adel und Königen als Herberge oder Wohnstelle. Was nicht alle wissen, ist Noors das Hotel in dem sich die Geschäftsleitung des schwedischen Telefonherstellers Ericsson seinerzeit mit dem Apple Gründer STEVE JOBBS traf. Hier wurden grundlegende technische Kooperationen verhandelt, vereinbart und vertraglich abgesichert, ohne die das iPhone in seiner heutigen Form wohl nicht gegeben hätte.

Jetzt aber zurück zu unserer prominenten Hochzeit:

Wir haben unser Auto rechts vom Schloss auf dem Parkplatz abgestellt, packten erst mal unser technisches Gerät aus und machten dann die Drohne startklar. Ich wollte dann schnell noch zum Hotel gehen, um die Fernsehleute zu treffen und alles zu besprechen. Das Erste was ich allerdings auf meinem Weg traf waren eine Handvoll unbekleideter Männerpopos, die sich auf einem Rasenstück vor dem Hotel ablichten liessen. Schreck!!!, dachte ich – drehte direkt mich herum, um auf anderem Wege zum Hoteleingang zu gelangen. Der Schreck stand mir wohl noch ins Gesicht geschrieben, als ich mit schnellen Schritten über den Parkplatz um das Haus herum ging und plötzlich ein schwerer, schwarzer Maserati den gleichen Weg hinab fuhr. Der Sportwagen parkte dann direkt neben unserem Auto ein, bei dem auch meine Töchter noch standen und auf mich warteten. Drei mitte zwanzig Jahre alte Mädchen stiegen aus dem sündhaft teuren Luxuslimousine aus, worauf die eine von den jungen Damen uns freundlich mit “Heeej” grüßte. Wir grüßten natürlich freundlich zurück und die Mädels machten sich mit ihren Taschen aus denen Kleider und Schuhe heraus guckten auf dem Weg zum Hotel (sie nahmen den richtigen Weg und rannten nicht in die Popo-Falle, wie ich…). 

Kurz darauf guckten mich meine Töchter ganz aufgeregt an und sagten mit leiser, bestimmter und Energie geladener Stimme zu mir: “Papa weißt du nicht wer das war? Das war KEYYO, die hat doch die Talent Show im Fernsehen mit PÄR LERNSTRÖM moderiert und ist auch eine superbekannte Youtuberin – mindestens genauso bekannt wie David Batra.” “Aha, soso!” – entgegnete ich – “die hat ja ganz schon abgenommen!” – “Mensch, Papaaaa!!!” erwiderten meine Töchter

Nun aber auf zum Hotel, da kam auch schon Sofia und stellte mich dann kurzerhand dem Kameramann und Dennis und seinem Kollegen vom Team vom Nordic Entertainment Group vor. Ich fragte wie denn die Produktion aufgelegt sei und was passieren soll. Dennis berichtete dass der Bräutigam mit einem Hubschrauber eingeflogen werden soll und markierte die Stelle vor dem Hotel an dem der Hubschrauber landen sollte. Aber der wichtigste Einstellung ,war die Aufnahme, wenn die Braut aus dem Hinterausgang des Schlosses herauskommt, die Treppen hinabsteigt und dann zur Musik die Parkallee hinunter schreitet bis sie am Zeremonienplatz und ihrem zukünftigen Mann und den Gästen ankommt.

Alle Einzelheiten waren besprochen und ich machte mich auf dem Weg zurück zum Auto um die Technik vorzubereiten, denn in circa 1 Stunde sollte der Helikopter bereits landen. Ich machte deshalb ein paar Probeflüge über dem Haus und versuchte die richtigen Winkel zu finden um den Landeanflug das Helikopters zu filmen und auch den Weg der Braut einzustellen.

Jetzt begann das große Warten. In der Ferne hörten wir leise, wie sich ein  Helikopter näherte. Jetzt war Eile geboten. Wir starteten die Drohne und flogen hoch in ungefähr 15 m Höhe.  Dort legten wir uns in Wartestellung. Der Helikopter sollte ja schräg vor dem linken Gebäude landen also haben wir uns so positioniert dass wir ein schönes Bild vom Landeanflug machen konnten.

Dann ging alles blitzschnell. Der Helikopter kam aus süd-östliche Richtung in sehr schnellem Tempo angeflogen und machte eine große Schleife über das Anwesen. dann flog er noch mal nördlich, um dann langsam mit einem Bogen hinter den Bäumen auf einer Kuhweide landete die circa 50 m von dem Platz entfernt war der uns genannt wurde. Als ich merkte dass der Helikopter im Landeanflug auf einem ganz anderen Weg war zog ich die Drohne hoch hinauf um zumindest einen Teil des Anfluges von oben filmen zu können. Hätte ich das nicht getan, hatte man den Helikopter gar nicht gesehen, denn der Landeanflug über die Kuhweide wäre komplett von den seitlich zur Weide stehenden Bäumen der Allee verdeckt gewesen.

Okay, der Bräutigam war gelandet wurde gebührend von der Menge empfangen, die dann gemeinschaftlich um das Schloss herum in den Park ging um zum Zeremonienplatz zu gelangen. Ich drehte unterdessen verschiedene Einstellungen rund um das Anwesen und die Hochzeitsgäste. Unter denen sich einige sehr erfolgreiche schwedische YouTuber und auch der Eurovisions-sänger ROBIN BENGTSSON befand.

Ich flog die Drohne im Kreis über das Anwesen in verschiedenen Höhen so dass ein paar schöne Bilder auch mit Horizont und der wunderschönen Umgebung dabei entstanden sind. Der einzige Nachteil war das diesige, graue Wetter. Ohne Sonnenschein aber dafür mit tiefhängenden Wolken, so dass die Stimmung der Flugbilder eher melancholisch und traurig aussehen ließ. Zum Glück hatte es 10 Minuten vor der Landung aufgehört zu regnen, ansonsten wäre das Ganze ins Wasser gefallen.

Da öffnete sich auch schon die Tür, die Musik begann zu spielen und die Brautjungfern machten sich auf den Weg über den Kiesweg zum Zeremonienplatz. Erst ein kleines Mädchen, dann drei oder vier junge Damen, sehr schick in hellem grün gekleidet und zum Abschluss ein Best man. Dann kam lange Zeit niemand und ich dachte ob die Braut wohl eine von den grün gekleideten Damen war… Als ich plötzlich entdeckte, dass sich die eigentliche Braut ganz alleine auf dem Weg vom Schloss zum Zeremonienplatz im Park machte. Ich versuchte schnell die Drohne auf sie zu lenken, wollte aber auch nicht zu tief liegen, weil sonst die Musik vom Geräusch der Drohne gestört worden wäre. So richtig zufrieden war ich mit dem Bilder auf jeden Fall nicht. Darüber hinaus saß auch etwas merkwürdig aus, denn die Braut hatte offenbar Schwierigkeiten sich mit den hochhackigen Schuhen in dem schweren Brautkleid und dem langen Schleier durch den Kiesweg zum Zeremonienplatz zu gehen. Ich denke also, dass die Bilder der Kamerateams am Boden da bessere Aufnahmen  liefern werden. 

Für uns war damit die Arbeit getan. Ich flog noch einmal ein paar Runden um das Anwesen herum um noch ein wenig mehr Umgebungsbilder zu bekommen. Danach entfernten wir uns in Richtung unseres Autos, packten alles zusammen und machten uns auf den Weg nach Hause. 

Alles in allem ein kurzer aber intensiver Last-minute Auftrag, der uns allen sehr viel Spaß gemacht hat.
Das Endresultat könnt ihr in der TV-Serie Anna und Kristian Forever auf Viaplay und Viafree sehen. 

Hier könnt ihr eine kleine Zusammenfassung sehen:

Von den Drohnenaufnahmen hat Viaplay einen kleinen eigenen Edit gemacht, den ihr Euch hier unten ansehen könnt. Viel Spaß dabei! 

DELA DEN HÄR INLÄGG:

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på pinterest
Dela på whatsapp
Dela på skype
Dela på email