fbpx


Lantbruk & Skog

SkyEye-kontrollen är en drontjänst som ger dig fördelen att se vad du behöver se från ett fågelperspektiv.
Vi arbetar t.ex. för fastighetsägare, jordbrukare och jordbrukssektor, skogsskydd, universiteter och många fler.

Kontrollera dina åkrar före skörden för flyghavre, ogräs eller andra oönskade arter. Minska fältskador till ett minimum genom att hitta den exakta positionen. En optiskt inspektion med drönare är säker, snabb och ger bästa möjliga överblick inom kortast tid.


FÄLTINSPEKTIONER MED DRÖNARE

Inspektion med drönare sparar dessutom mycket tid. Istället för att inspektioner tar dagar eller veckor kan vi oftast utföra dem inom bara några timmar.

Skogsbruk

Är skogen frisk? Letandet efter skadedjur eller sjuka träd med drönaren går snabbare och sparar tid samt personalkostnader. Inspektion från luften ge snabbt en tydlig översikt.

Jordbruk & Lantbruk

• Fältinspektion (bl.a. flyghavre)
• Djurbestånd / djurletande
• Fastighetens områden
• Stängselkontroll

Gårdar & tomter

• Fastighetspresentationer
• Dokumention av områden
• Växtdokumentation
• Värmekamera

SKÖRDINSPEKTION

Efter att vi lokaliserade oönskade ogräsarter och flyghavre med våra drönare, extraherade arbetarna dessa noga.
Mindre fältvandring var nödvändig och nedtrampade skörd reducerades till ett minimum.


Nyfiken? (vanliga frågor)

Läs här våra svar på dem vanligaste frågorna.
(Klicka på frågan så öppnar sig svaret)

Så här…

Efter uppdragsbeskrivning skickas en offert. När denna offert är godkänd hittar vi ett produktionsdatum där vi har vädret på vår sida. Sedan filmar eller fotar vi uppdraget. Efter att vi har sparat ner och siktat allt material från flygningen skickas skisser till kund för godkännande. Det ingår vanligtvis två korrekturvändor. Vid fotograferingstillfället kan det vara till fördel om kund kan närvarande på plats. När vi flyger med drönaren får vi en bildlänk där ni kan se live under flygning hur materialet ser ut. Detta förenklar hela processen. Det viktiga är att uppdragsbeskrivningen (briefing) är tydlig så att ni blir nöjda.

Om slutleveransen är en film, klipper vi allt material. Vi kan färgställa filmen och lägga till musik samt företagets logotyp. Vi kan även lägga in information och grafik i filmen. Efter godkänt slutkorrektur på film levereras material för webb och/eller storbildsskärm.

Om slutleveransen är foto/bilder, färgställer vi bilderna och beskär dem till önskat format. Vi brukar rekommendera att filma samtidigt som vi fotograferar, då filmat material är tacksamt att sprida. En film på ca 30-60 sekunder på er hemsida uppskattas av webbens besökare.

Efter leverans skickas faktura med betalningsvillkor på 14 dagar. Vi har alla nödvändiga förutsättningar och försäkringar. Vi är försäkrade i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 785/2004 av den 21 april 2004 om försäkring för lufttrafikföretag och luftfartygsoperatörer. Våra drönare är helförsäkrade på Svedea AB i Sverige.
Det beror på… varje produktion skiljer sig i upplägg och pris beroende på otroligt många olika faktorer. ”En Hollywoodfilm är ju också dyrare än en bröllopsvideo”… MEN: som en ungefär prisidé kan vi säga att priser för flygfilmning, fotografering och inspektion med drönare börjar från:
  • 950:-/timme
  • Uppstart 2.900:- inkl. första timmen*
(*Priser exkl. moms.  Rese- och transportkostnader kan evtl. tillkomma. Evtl. editering/postproduktion är inte inkl.).

Användningsområdet för drönare är nästan obegränsat – Sky is the limit! Flygfilm/video används inom marknadsföring & reklam, men även i industri, fastighetsutveckling, jordbruk m.m. Drönare ger dig möjlighet att upptäcka en helt ny värld med nya vinklar och insyn. Vi använder marknadsledande utrustning och filmar i upp till 5K upplösning.

När vi flyger med drönare gäller ”SÄKERHETEN FÖRST”. Därför flyger vi alltid när vädret är så bra som möjligt.

Här gäller:
• Vi flyger inte i regn, åska eller i vindstyrkor över 10 m/s.
• Vi flyger aldrig över platser där människor befinner sig utan att ha kontrollerat detta innan.
• Vi har däremot inga problem att flyga inomhus, över snö eller vatten. 
• Drönaren måste alltid vara inom synhåll för att inte sätta egendom eller människor i fara.
• Vi flyger aldrig utan tillstånd nära flygplatser, inom så kallade kontrollzoner. 

Du kan informera dig och se om platsen som ska flygfilmas, befinner i en kontrollzon på https://daim.lfv.se/echarts/dronechart/. Om vi måste flyga i en kontrollzon kontaktar vi innan berörd flygplats/flygtorn för att få godkännande att flyga i luftrummet.

I Sverige och hela Europa finns det en hel del bestämmelser för hur man får flyga med drönare och det kan krävas tillstånd innan man får publicera (sprida) material som innehåller flygfoto.

Generellt gäller det att en drönare får flygas till en maximal höjd av 120 meter och att man måste ha siktkontakt med drönaren under hela flygningen. Dessutom är det viktigt att man inte stör andra människor eller djur. Varje flygning ska ske på ett säkert sätt. Innan man publicerar flygfilm och foto taget med drönaren, måste man – i dem flesta fall – söka spridningstillstånd hos lantmäteriet (det tar ca 7-14 dagar).

FRÅN 2020 ändras regelverket i Sverige (och anpassas i hela Europa). Mer om detta kan ni läsa genom att klicka på den här texten

Genom att anlita oss kan ni vara säkra på att regelverket följs.

Kontakta oss

Kontor

Forsbyvägen 6D 
741 40 Knivsta, Sverige

Kontakta oss

Phone : + 46 0700 611 311

Öppetider

MÅN-FRE

09:00 – 17:00

Vi har alla förutsättningar och försäkringar. Vi är försäkrade i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 785/2004 av den 21 april 2004 om försäkring för lufttrafikföretag och luftfartygsoperatörer. Våra drönare är helförsäkrade på Svedea AB i Sverige.