fbpx

Flygfilm med drönare

SkyEye by MarxMedia är en professionell drönartjänst som ger dig fördelen att kunna se från ett fågelperspektiv. Många saker måste man se från ovan därför flyger, fotar och filmar vi för fastighetsägare, byggföretag, lantbruk, försäkringar, privatpersoner och många fler.

Undvik fuktskador, mögel och andra obehagliga överraskningar genom att kontrollera ditt tak med drönare regelbundet – helst en gång per år. Kom ihåg att vi har 10% rabatt vid årlig prenumeration (min 3 år).

Går allt enligt plan? Är det svårt att se orsaken till felet? Våra drönare kan vara en kostnadseffektiv lösning och ett alternativ för att lokalisera och identifiera problem inom industri och byggnation.

Letandet efter flyghavre är en tidskrävande uppgift för dem flesta lantbrukare. Skördinspektion med drönare minskar avsevärt den ansträngning som krävs för att lokalisera oönskat ogräs.

Fota och filma din fastighet från ovan. Potentiella köpare förväntar sig det. En flygfilm ger dig och dina kunder rätt perspektiv och omfat-tande information på fastigheten i ett större sammanhang.

Drönare - ditt öga uppifrån!

Vi utför visuella inspektioner för industri, företag såväl som för privatpersoner. Inspektioner med drönare är mycket säkrare än traditionella inspektioner. En drönare når lätt svåra och farliga platser så att du eller din personal inte behöver utsättas för risker och fara. 

Inspektion med drönare sparar dessutom mycket tid. Istället för att arbetet tar dagar eller veckor kan vi oftast utföra dem inom bara några timmar.

Klicka på knappen här nedan och beskriv vad du vill ha hjälp med, så kontaktar vi dig och skickar en offert på vad det kommer kosta. Vi svara alltid inom 1 arbetsdag.


Bostäder & Fastigheter

SkyEye fastighetskontroll är en drönartjänst som ger dig möjlighet att se och inspektera t.ex. fastighetens skick. Vi arbetar bland annat för fastighetsägare, byggföretag, kommuner, fastighetsförvaltare, försäkringar.

Undvik fuktskador, mögel och andra obehagliga överraskningar genom att kontrollera ditt tak. Granska om dina takpannor, skorsten etc. är intakta och utan sprickor. Kontrollera regelbundet – helst en gång per år.
En visuell inspektion med drönare är säker, snabb och ger trygghet.

Kontakta oss idag för kostnadsförslag!

DRÖNARINSPEKTION: SNABBARE, SÄKRARE, BILLIGARE

Minska kostnaderna genom att inte behöva använda byggställningar, skylift eller någon annan typ av beredning.
Tack vara högupplöst 360° panoramafoto kan ni även få en snygg utsiktsvy från platser där det idag inte än finns byggnad.

Tak & Fasadkontroll

Kontrollera varje år om ditt tak och dess takpannor är hela. Även din fasad kan behövas kontrolleras. Med en enkel flygkontroll är det snabb gjort (få 10% rabatt vid en årlig prenumeration).

Fastighetsbilder

• Försäljningsvideor & foton
• Dokumentation av områden
• Video & foto av utsikt och läge • Försäljningsmaterial

Fastighetsutveckling

• Fastighetspresentationer
• Dokumention av byggen
• Simulationer av utsikt och läge
• Videomaterial för mäklare 


MÖGEL? FUKTIGHET? SPRICKOR?
Eller några andra fel?

Vi når fram till nästan varje svårt hörn och upptäcker vad som annars bara avslöjas med mycket högre ansträngning. Våra inspektioner är kostnads- och tidseffektiva. När det görs en fasad- och fastighetskontroll med drönare, behövs oftast inte längre komplexa byggställningar eller kranar.

Kontakta oss idag för kostnadsförslag!


Nyfiken? (vanliga frågor)

Läs här våra svar på dem vanligaste frågorna.
(Klicka på frågan så öppnar sig svaret)

Så här…

Efter uppdragsbeskrivning skickas en offert. När denna offert är godkänd hittar vi ett produktionsdatum där vi har vädret på vår sida. Sedan filmar eller fotar vi uppdraget. Efter att vi har sparat ner och siktat allt material från flygningen skickas skisser till kund för godkännande. Det ingår vanligtvis två korrekturvändor. Vid fotograferingstillfället kan det vara till fördel om kund kan närvarande på plats. När vi flyger med drönaren får vi en bildlänk där ni kan se live under flygning hur materialet ser ut. Detta förenklar hela processen. Det viktiga är att uppdragsbeskrivningen (briefing) är tydlig så att ni blir nöjda.

Om slutleveransen är en film, klipper vi allt material. Vi kan färgställa filmen och lägga till musik samt företagets logotyp. Vi kan även lägga in information och grafik i filmen. Efter godkänt slutkorrektur på film levereras material för webb och/eller storbildsskärm.

Om slutleveransen är foto/bilder, färgställer vi bilderna och beskär dem till önskat format. Vi brukar rekommendera att filma samtidigt som vi fotograferar, då filmat material är tacksamt att sprida. En film på ca 30-60 sekunder på er hemsida uppskattas av webbens besökare.

Efter leverans skickas faktura med betalningsvillkor på 14 dagar. Vi har alla nödvändiga förutsättningar och försäkringar. Vi är försäkrade i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 785/2004 av den 21 april 2004 om försäkring för lufttrafikföretag och luftfartygsoperatörer. Våra drönare är helförsäkrade på Svedea AB i Sverige.
Det beror på… varje produktion skiljer sig i upplägg och pris beroende på otroligt många olika faktorer. ”En Hollywoodfilm är ju också dyrare än en bröllopsvideo”… MEN: som en ungefär prisidé kan vi säga att priser för flygfilmning, fotografering och inspektion med drönare börjar från:
  • 950:-/timme
  • Uppstart 2.900:- inkl. första timmen*
(*Priser exkl. moms.  Rese- och transportkostnader kan evtl. tillkomma. Evtl. editering/postproduktion är inte inkl.).

Användningsområdet för drönare är nästan obegränsat – Sky is the limit! Flygfilm/video används inom marknadsföring & reklam, men även i industri, fastighetsutveckling, jordbruk m.m. Drönare ger dig möjlighet att upptäcka en helt ny värld med nya vinklar och insyn. Vi använder marknadsledande utrustning och filmar i upp till 5K upplösning.

När vi flyger med drönare gäller ”SÄKERHETEN FÖRST”. Därför flyger vi alltid när vädret är så bra som möjligt.

Här gäller:
• Vi flyger inte i regn, åska eller i vindstyrkor över 10 m/s.
• Vi flyger aldrig över platser där människor befinner sig utan att ha kontrollerat detta innan.
• Vi har däremot inga problem att flyga inomhus, över snö eller vatten. 
• Drönaren måste alltid vara inom synhåll för att inte sätta egendom eller människor i fara.
• Vi flyger aldrig utan tillstånd nära flygplatser, inom så kallade kontrollzoner. 

Du kan informera dig och se om platsen som ska flygfilmas, befinner i en kontrollzon på https://daim.lfv.se/echarts/dronechart/. Om vi måste flyga i en kontrollzon kontaktar vi innan berörd flygplats/flygtorn för att få godkännande att flyga i luftrummet.

I Sverige och hela Europa finns det en hel del bestämmelser för hur man får flyga med drönare och det kan krävas tillstånd innan man får publicera (sprida) material som innehåller flygfoto.

Generellt gäller det att en drönare får flygas till en maximal höjd av 120 meter och att man måste ha siktkontakt med drönaren under hela flygningen. Dessutom är det viktigt att man inte stör andra människor eller djur. Varje flygning ska ske på ett säkert sätt. Innan man publicerar flygfilm och foto taget med drönaren, måste man – i dem flesta fall – söka spridningstillstånd hos lantmäteriet (det tar ca 7-14 dagar).

FRÅN 2020 ändras regelverket i Sverige (och anpassas i hela Europa). Mer om detta kan ni läsa genom att klicka på den här texten

Genom att anlita oss kan ni vara säkra på att regelverket följs.


Industri & Entreprenad

Vi utför visuella inspektioner för industri, företag såväl som för privatpersoner. Inspektioner med drönare är mycket säkrare än traditionella inspektioner. En drönare når lätt svåra och farliga platser så att du eller din personal inte behöver utsättas för risker och fara. 


INSPEKTION MED DRÖNARE

Minska kostnaderna genom att inte behöva använda dyra byggställningar, kranar eller någon annan typ av skylift eller annan typ av beredning. 
Inspektion med drönare sparar dessutom mycket tid. Istället för att en besiktning tar dagar eller veckor kan vi oftast utföra dem inom bara några timmar.

Byggplats & Anlägning

Vi filmar och fotar er byggplats så att ni får en bättre överblick och har möjlighet att vidta eventuella åtgärder. Att ha en bra överblick över sitt projekt är viktigt för att spara tid och pengar.

Inspektion & Besiktning

• Skorsten och takinstallationer
• Elnät och kraftanläggningar
• Vindkraftvingar och -anläggningar
• Broar, höga byggnader, ombyggnationer
• Solceller, farliga gods m.m.

Fastighetsutveckling

• Fastighetspresentationer
• Dokumention av byggen
• Utsikts- och lägesimulationer
• Videomaterial för mäklare 
• PlaneringsunderlagLantbruk & Skog

SkyEye-kontrollen är en drontjänst som ger dig fördelen att se vad du behöver se från ett fågelperspektiv.
Vi arbetar t.ex. för fastighetsägare, jordbrukare och jordbrukssektor, skogsskydd, universiteter och många fler.

Kontrollera dina åkrar före skörden för flyghavre, ogräs eller andra oönskade arter. Minska fältskador till ett minimum genom att hitta den exakta positionen. En optiskt inspektion med drönare är säker, snabb och ger bästa möjliga överblick inom kortast tid.


FÄLTINSPEKTIONER MED DRÖNARE

Inspektion med drönare sparar dessutom mycket tid. Istället för att inspektioner tar dagar eller veckor kan vi oftast utföra dem inom bara några timmar.

Skogsbruk

Är skogen frisk? Letandet efter skadedjur eller sjuka träd med drönaren går snabbare och sparar tid samt personalkostnader. Inspektion från luften ge snabbt en tydlig översikt.

Jordbruk & Lantbruk

• Fältinspektion (bl.a. flyghavre)
• Djurbestånd / djurletande
• Fastighetens områden
• Stängselkontroll

Gårdar & tomter

• Fastighetspresentationer
• Dokumention av områden
• Växtdokumentation
• Värmekamera

SKÖRDINSPEKTION

Efter att vi lokaliserade oönskade ogräsarter och flyghavre med våra drönare, extraherade arbetarna dessa noga.
Mindre fältvandring var nödvändig och nedtrampade skörd reducerades till ett minimum.


Marketing & Reklam

Sky is the limit! Flygfilm och video används inom marknadsföring & reklam, men även i industri, fastighetsbranschen, jordbruk m.m. Drönare ger dig möjlighet att upptäcka en helt ny värld med nya vinklar och insyn. Vi levererar till reklambyråer, produktionsbolag m.m. 

Kontakta oss nu för PRISFÖRSLAG!


FilmPRODUKTION MED DRÖNARE

Vi använder oss av marknadsledande multirotorfartyg och filma upp till Cinema 5K, fotografera i 20MP. Vi levererar även video i log (D-log).

Social Video Strategier

• Webbintros
• Social video filmning
• Video för vloggar & bloggar
• Uppdrag för reklambyråer

Filmproduktion

• Företagsfilmer
• Produktpresentationer
• Dokumentationer
• Uppdrag för andra filmproduktioner

Reklambyrå

• Reklamfilmer
• Videokampanjer
• Dokumentationer
• Ideer och skisser

Get in touch

Kontor

Forsbyvägen 6D 
741 40 Knivsta, Sverige

Kontakta oss

Phone : + 46 0700 611 311

Öppetider

MÅN-FRE

09:00 – 17:00

Vi har alla förutsättningar och försäkringar. Vi är försäkrade i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 785/2004 av den 21 april 2004 om försäkring för lufttrafikföretag och luftfartygsoperatörer. Våra drönare är helförsäkrade på Svedea AB i Sverige.