fbpx

Event film of conferences, fairs etc.

With event film, you document your activities, you spread your message and engage the audience, which can be new and existing customers or employees. Your event film creates a sense of belonging  in an effective way  – something you will benefit from even a long time later. 

Our event videos are a truly effective tool that shows your contacts what your company or organization stands for. 

  • A half-day video recording or editing of finished video material
  • Editing recorded material and color grading
  • 2 correction rounds
  • Adapted to your brand, target group and channel in social media

Do you want to know more? Contact Us.

Tell us more about your project or product,  and we will provide suggestions for tailor-made solutions and ideas that match your needs and your budget (we always come back quickly).

Eventfilm av konferenser, mässor etc.

Med eventfilm dokumenterar du dina aktiviteter, du sprider ditt budskap och engagerar publiken som kan vara nya och befintliga kunder eller medarbetare. Din eventfilm skapar en tillhörighetskänsla på ett effektivt sätt – något ni har nytta av även lång tid senare. 

Våra eventfilmer är ett verkligt effektivt verktyg som visar dina kontakter vad ditt företag eller organisation står för. 

  • En halvdags videoinspelning eller redigering av färdigt videomaterial
  • Redigering av inspelat material och colour grading
  • 2 korrekturrundor
  • Anpassat till ditt varumärke, målgrupp och kanal i sociala medier

Vill du veta mer? Kontakta oss.

Berättar mer om ditt projekt eller produkt, så ger vi förslag till skräddarsydda lösningar och idéer som matchar dina behov och din budget (vi alltid återkommer snabbt).